Tafelopstellingen

Ik voel me nergens op mijn plek
Hoe vaak in ons leven zijn we niet bezig met het vinden van de juiste plek. De juiste plek voor onszelf, de juiste plek voor bepaalde emoties. “Het een plekje geven” is niet voor niets een gevleugelde uitdrukking. Zolang we onze plek nog niet hebben gevonden blijven we een onbestemd gevoel hebben en blijven we verlangen en zoeken naar de plek waar we eindelijk ”op ons plek” zijn. Onze bestemming!

Alles op de juiste plaats
Alles in de natuur en in het leven heeft zijn eigen unieke plek. Je zou het kunnen omschrijven als één groot systeem waarin perfecte balans en orde heerst. Iedereen en alles heeft zijn plek en functioneert op die plek op zijn best.

Binnen zo’n natuurlijk systeem zijn er drie wetmatigheden:

  • Er is evenwicht
    Geven en nemen moet in balans zijn.
  • Er is hiërarchie
    Iedereen heeft zijn eigen plek binnen de groep. Elke plek heeft bestaansrecht en is anders maar niet minder waard. Alles maakt onderdeel van de groep, iedereen hoort erbij.
  • Er is verbinding
    Binnen een groep is er respect of liefde, er is verbinding.

Uit balans
Een verstoring binnen één van deze drie zorgt voor disbalans. Stel je bijvoorbeeld voor een gezin, vader, moeder, zoon en dochter. De vader komt door omstandigheden weg te vallen. Er ontstaat binnen het systeem een lege plek. De zoon probeert het gat wat de vader achterlaat op te vullen, hij gaat de rol van vader vervullen. Dat kan hij niet waarmaken, haalt hem uit zijn kracht want hij is immers de zoon. De moeder verliest hiermee in feite een zoon en de dochter een broer. Het hele familiesysteem staat op zijn kop en iedereen gaat een rol innemen die niet voor hem of haar bedoeld is. Familiebanden groeien krom, raken verstoord terwijl niemand echt weet waarom.

Samengesteld gezin
Een opstelling kan inzichtelijk maken waar de verstoring zit en hoe die opgeheven kan worden. In deze tijd van nieuw samengestelde gezinnen is het voor kinderen heel lastig om hun juiste plek te vinden. Maar ook voor biologische en “stief”-ouders is het lastig om hun rol helder te krijgen. Dan kan een tafelopstelling voor alle partijen verhelderend en oplossend werken.

Emoties een plek geven
Het is mogelijk om alles wat je maar kunt bedenken op te stellen: familieleden, partners, vrienden, collega’s, landen, bedrijven, afdelingen, emoties, overtuigingen, eigenschappen, delen van jezelf. Alles dat een rol speelt binnen een vraagstuk kan opgesteld worden. De mogelijkheden zijn oneindig.

[wc_button type=”primary” url=”http://www.louisemolleman.nl/contact/” title=”Visit Site” target=”self” position=”float”]Afspraak maken[/wc_button]
admin